"Στους γονείς οφείλομεν το ζην, στους δε διδασκάλους το ευ ζην." "Μ.Αλέξανδρος "

Εκκίνηση ιστοσελίδας

2011-07-29 16:17

Η νέα μας Ιστοσελίδα ξεκίνησε από σήμερα.

Το site αυτό είναι η προσπάθεια καταγραφής της εκπαιδευτικής ζωής του σχολείου μας, του Δημοτικού Σχολείου Ολύνθου.

Αναζήτηση στο Σάιτ

Επαφή

ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΟΛΥΝΘΟΥ Όλυνθος Χαλιδικής
Τ.Κ. 63200
Τηλ: 2373091392